Het onderzoeksprogramma wordt gestructureerd in vier onderzoeksdomeinen :

 1. Kunsten en erfgoed (participatie, beleving en educatie)
  (UGent-Sociologie)
 2. Sociaal – cultureel werk en kansengroepen
  (VUB-TOR)
 3. Lokaal cultureel beleid / participatie en tijdsbestedingspatronen
  (VUB-TOR)
 4. Media- en digitale participatie
  (VUB-SMIT)

Alle onderzoeksobjectieven werden geïntegreerd in een algemeen kader waarbinnen we vijf onderzoekslijnen onderscheiden die aan bod komen binnen de vier inhoudelijke onderzoeksdomeinen: 

 1. Participatie
  • methodologisch luik
  • kunsten en erfgoed
  • verenigingsleven
  • lokale cultuurparticipatie
  • media- en digitale participatie
  • algemene vrijetijdsprofielen
 1. Cultuureducatie
 2. Generatie- en leeftijdsverschillen 
 3. Kansengroepen
 4. Participatiedrempels

 

 

 

Onderzoeksdomeinen

Onderzoekslijnen

Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel werk Lokale cultuur en tijdsbesteding Media en digitale participatie

Participatie

 

 

 

 

·         PaS19

       

·         Kunsten en erfgoed

       

·         Verenigingsleven

       

·         Lokale cultuurparticipatie

       

·         Media en digitale participatie

       

·         Algemene vrijetijdsprofielen

       

Cultuureducatie

       

Generatie- en leeftijdsverschillen

       

Kansengroepen

       

Drempels