Centrale coördinatie:
Jessy Siongers 

Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep CuDOS
Universiteit Gent

Postadres:
Korte Meer 5
9000 Gent

Bezoekersadres:
Onderbergen 4
9000 Gent

Tel: +32 (0)9 - 264 83 42