Participatiesurvey

De webtools van de Participatiesurvey laten toe om zelf cijfermateriaal te genereren uit de datasets van de Participatiesurveys. Kerncijfers kunnen worden opgevraagd en een aantal kruisverbanden kunnen worden gelegd. Cijfers worden on-the-fly uit de dataset berekend en op een statistisch verantwoorde manier gepresenteerd. Hoewel niet de volledige dataset kan bevraagd worden, bevat de webtools de antwoorden op een ruime selectie van participatievragen. Daarnaast kunnen voor een beperkter aantal brede participatievariabelen trends worden opgevraagd over de periode 2004 - 2020. 

Nieuwe surveygegevens:

Vroegere participatiesurveys:

 

Publieksonderzoek in 12 Vlaamse musea (2018) 

Publiekswerking vormt een zeer belangrijke schakel in het reilen en zeilen van elk museum. Wil zo’n publiekswerking slagkrachtig zijn, dan dient ze te vertrekken vanuit een doorgedreven kennis van het publiek. Publieksonderzoek kan die inzichten bieden. Het verschaft musea inzicht in hun publiek en hun wensen, noden en verwachtingen.In de periode van november 2017 tot november 2018 coördineerde het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid een publieksbevraging in Vlaamse musea dat aan deze behoeften wenste tegemoet te komen. 12 Vlaamse musea werkten mee aan dit onderzoek. In deze musea beantwoordden 4001 museumbezoekers ter plekke een vragenlijst. 1087 hiervan vulden enkele dagen na hun bezoek ook nog een langere vragenlijst in. 

Het Dashboard Publieksbevraging 12 Vlaamse Musea biedt een inkijk in de belangijkste resultaten. Indien je op zoek bent naar informatie over specifieke groepen (bv. jonge leeftijdsgroepen, frequente bezoekers, verblijfstoeristen, ...), kan je bovenaan elke pagina of op pagina 7 van het dashboard de groepen selecteren waarvoor je de resultaten wenst te zien. Bij elke grafiek krijg je steeds het aantal respondenten te zien waarop de grafiek betrekking heeft. 

Meer informatie over het onderzoek vind je ook in het bijhorende inhoudelijke rapport en het methodologische rapport.

 

  

Publieksonderzoek bij concerten 2014

Dit publieksonderzoek werd uitgevoerd in de loop van de maanden maart, april en mei 2014. In deze periode bezochten we 70 concerten in 16 verschillende concertzalen in Vlaanderen. Daarbij werden concerten binnen uiteenlopende genres (klassiek, jazz, pop en rock, folk, wereldmuziek, elektronische muziek, hip hop en metal) geselecteerd. 

De webtool laat toe zelf kerncijfers op te vragen en kruisverbanden te leggen. 

 

Cultuureducatie